Rekruttering

Jeg har gjennom min karriere innen rekruttering og bemanning de siste 20 år, ansatt hundrevis av medarbeidere

Min suksessfaktor for riktige ansettelser er et stort engasjement i tillegg til involvering i bedrift, arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver. Jeg har gjennom min karriere innen rekruttering og bemanning de siste 20 år, ansatt hundrevis av medarbeidere. Jeg har erfaring fra ulike bransjer og fagområder. Det er områder jeg ikke beveger meg inn i, men det er mennesket bak enhver CV som har betydning for den rette ansettelsen. Det er ingen suksess før begge parter er enige om at det virkelig er full match!

Noen fagområder jeg har rekruttert til er: