LEDERKURS – Å tørre og lede

Tørre å lede

Tør dine ledere å lede? Tas det beslutninger, står man for dem og fortelles det til medarbeiderne hvorfor man tar dem? Tør de å møte utfordringer og konflikter? Trenger de verktøy for å bli tryggere, operative ledere? ———————————————————————————————————— En inspirerende dag i unike omgivelser, med glede, god kommunikasjon og ledelse: 19.april 2023. MÅL: Økt arbeidsglede, […]